pic9.jpg
pic5.jpg

Het Steunfonds Willem Hotrop Hospice Ermelo ontvangt haar financiƫle middelen van ongeveer 350 donateurs. Jaarlijks vinden er wisselingen plaats in het donateurbestand, maar het aantal donateurs blijft ongeveer gelijk. Naast deze donateurs ontvangt het Steunfonds geld van schenkingen van particulieren, bedrijven, kerken en serviceclubs.


Regelmatig worden in de regio spontaan acties georganiseerd door mensen die het hospice een warm hart toedragen en waarbij de opbrengsten van deze acties aan ons hospice worden geschonken. Dit kunnen verschillende acties zijn, zoals sportieve acties, gelden die bestemd zijn voor een cadeau beschikbaar stellen of de opbrengst van een collecte bij een afscheid van een dierbare. Dit zijn ontroerende en mooie initiatieven. Af en toe ontvangt het hospice ook gelden vanuit een legaat en anonieme schenkingen.


Wij zijn enorm dankbaar voor al deze warme en liefdevolle aandacht voor het hospice en de mooie, spontane en ontroerende initiatieven die het hospice ten deel vallen. Dit zijn voor ons bijzondere blijken van ondersteuning die wij waarderen. Mede dankzij deze bijdragen kunnen wij de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien en stelt het ons in staat binnen het hospice goed werk te blijven verrichten.


Al deze gelden komen ten goede aan de bewoners van het hospice en zorg rondom de bewoners.

Wij hebben met de giften een prachtige basis kunnen leggen voor de financiƫle steun aan het hospice.


Enkele voorbeelden, waaraan de gelden zijn besteed:

 • Het in eigendom verwerven van het hospice-pand aan de Julianalaan in Ermelo
 • Bijdragen aan het samenstellen en verspreiden van de nieuwsbrieven
 • Aanschaffen van onder andere een defibrillator, relaxstoelen, medicijncassette, hoofdtelefoons
 • Verzorgen van wekelijks verse bloemen in het Hospice
 • Nieuwe vloerbedekking in de hal en in de kamers
 • Abonnementen op kranten
 • Onderhoud van de piano
 • Aanleg wandelpad Zorgpark Ermelo
 • Plaatsing van borden in de gemeente Ermelo die verwijzen naar het Hospice
 • Drukken en verspreiden van een huis-aan-huis informatiefolder in Ermelo, Harderwijk,
 • Putten en Zeewolde


Al deze zaken en veel meer hebben wij, dankzij alle giften voor het hospice en haar bewoners kunnen realiseren. Het is ons streven hierin nog vele jaren te kunnen voorzien.

anbi.jpg
Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice Postbus 225, 3840 AE Harderwijk Bank: NL45 RABO 0354 6565 62
Fiscaalnummer: 8147.99.425 KvK: 0812 2682 ANBI geregistreerd sinds 01-01-2008