pic8.jpg
pic15.jpg
pic3.jpg

De zorg die in het Willem Holtrop Hospice wordt gegeven brengt veel kosten met zich mee. De overheid financiert een deel van deze zorg. Het werk van het hospice wordt ondersteund door de Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice. Onze stichting zorgt voor het beheer van het geld dat door sponsors, donateurs en via acties bijeen wordt gebracht. Het is bestemd voor het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het hospice door het financieren van o.a. benodigde materialen voor bewoners of hulpverleners.


Uw steun is van harte welkom

U kunt het Willem Holtrop Hospice steunen door donateur te worden. Het bankrekeningnummer van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is: NL45 RABO 0354 6565 62. Jaarlijks ontvangt u dan onze nieuwsbrief met nieuws en informatie over ons hospice.


Uw gift of donatie stellen wij bijzonder op prijs. Voor de exploitatie van ons Hospice zijn ze namelijk belangrijk en worden daarom erg gewaardeerd. Graag zouden wij u willen bedanken voor uw bijdrage en u tevens willen informeren over de besteding ervan. Redenen waarom wij graag uw naam, adres en e-mailadres willen weten. Zou u dit bij uw betaling kunnen vermelden? Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nimmer aan derden beschikbaar gesteld. Eventuele anonimiteit wordt door ons uiteraard ook gerespecteerd.

anbi.jpg
Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice Postbus 225, 3840 AE Harderwijk Bank: NL45 RABO 0354 6565 62
Fiscaalnummer: 8147.99.425 KvK:  0812 2682 ANBI geregistreerd sinds 01-01-2008