pic13.jpg
pic11.jpg
pic12.jpg

Het doel van de Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het Willem Holtrop Hospice in Ermelo.


De overheid vergoedt slechts de hoogstnoodzakelijke middelen en zorg aan de bewoners. Stichting Steunfonds wil het mogelijk maken om meer middelen en zorg te bieden. En om dat te realiseren worden geldelijke middelen gevormd door:


▪ inkomsten uit door de stichting georganiseerde acties;

▪ subsidies en donaties;

▪ schenkingen en legaten;

▪ opbrengsten uit beleggingen.


Stichting Steunfonds verricht de volgende werkzaamheden:


▪ Het bekendmaken van het werk dat in het hospice gebeurt bij bedrijven, instellingen, kerken en particulieren.

▪ Het werven van nieuwe donateurs.

▪ De binnengekomen financiële middelen op een prudente manier beheren.

▪ Het beoordelen van steunaanvragen die door het management of het bestuur van het Willem Holtrop Hospice zijn ingediend.

▪ Het uitkeren van geldelijke middelen aan goedgekeurde steunaanvragen.


Het bestuur ontvangt voor deze activiteiten geen vergoeding.


Om het uitgezette beleid te beoordelen en tevens om ingediende steunaanvragen te bespreken wordt minimaal 5 maal per jaar vergaderd.

anbi.jpg
Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice Postbus 225, 3840 AE Harderwijk Bank: NL45 RABO 0354 6565 62
Fiscaalnummer: 8147.99.425 KvK:  0812 2682 ANBI geregistreerd sinds 01-01-2008