pic3.jpg
pic6.jpg
pic2.jpg

De bestuurssamenstelling van onze stichting is per 1 januari 2017:


Voorzitter: de heer G. (Gerrit) Noorman

Secretaris: de heer J. (John) Meijberg

Penningmeester: de heer G. (Gerrit) van der Linde

Algemeen bestuurslid: mevrouw M. (Riet) Slingerland-de Vries


Administratie: mevrouw I. (Inge) Nijhof

anbi.jpg
Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice Postbus 225, 3840 AE Harderwijk Bank: NL45 RABO 0354 6565 62
Fiscaalnummer: 8147.99.425 KvK:  0812 2682 ANBI geregistreerd sinds 01-01-2008