pic7.jpg
pic1.jpg
pic3.jpg

Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice zorgt voor het beheer van het geld dat door sponsors, donateurs en acties bijeen wordt gebracht. Het Willem Holtrop Hospice in Ermelo is een high care hospice dat hoogwaardige palliatieve terminale zorg biedt aan ongeneeslijk zieken met een beperkte levensverwachting. Het huis bevindt zich op een mooie locatie aan de Julianalaan 51 in Ermelo.


Tot het verzorgingsgebied wordt gerekend: Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Nunspeet. Het hospice is onderdeel van de Stichting Palliatieve Zorg Veluwe. Uitgangspunt is dat niet bewust levensverlengend of levensverkortend wordt gehandeld.


Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is opgericht in 2004.


Uw gift of donatie stellen wij bijzonder op prijs. Voor de exploitatie van ons Hospice zijn ze namelijk belangrijk en worden daarom erg gewaardeerd. Graag zouden wij u willen bedanken voor uw bijdrage en u tevens willen informeren over de besteding ervan. Redenen waarom wij graag uw naam, adres en e-mailadres willen weten. Zou u dit bij uw betaling kunnen vermelden? Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nimmer aan derden beschikbaar gesteld. Eventuele anonimiteit wordt door ons uiteraard ook gerespecteerd.

anbi.jpg
Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice Postbus 225, 3840 AE Harderwijk Bank: NL45 RABO 0354 6565 62
Fiscaalnummer: 8147.99.425 KvK:  0812 2682 ANBI geregistreerd sinds 01-01-2008